SUMEN GROUT 40 (VỮA TỰ CHẢY KHÔNG CO NGÓT M40)

Liên hệ

Mã hàng : 6

SUMEN GROUT 40 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng có cường độ chịu nén > 40 MPa, có khả năng tự chảy, tự san bằng, không co ngót, khả năng chống thấm, chố...

SUMEN GROUT 40 là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng mác 40 (cường độ chịu nén > 40 MPa), có khả năng tự chảy, tự san bằng, không co ngót, khả năng chống thấm, chống ăn mòn cao và thi công dễ dàng. SUMEN GROUT 40 được sản xuất bằng các vật liệu tiên tiến trên dây chuyền công nghệ hiện đại.